Головна Астрономия Подорож у часі, постійна Габбла та індійська космологія

Подорож у часі, постійна Габбла та індійська космологія

Пояснення часу - один із найпростіших і водночас найскладніших аспектів, що відрізняють індійську космологічну традицію від наукового розуміння.

Унікальний масштаб часу і простору

Космічний масштаб часу і простору, унікальний для індійської метафізики, впливає навіть на суспільну свідомість.

Простір, швидкість і час взаємопов'язані. У сучасному розумінні науки максимальна швидкість світла становить близько 300 000 кілометрів на секунду, а вік Всесвіту оцінюється в 13,8 мільярда років.

При цьому "спостережуваний Всесвіт" оцінюють у 46 мільярдів світлових років або 600 секстильйонів км у будь-якому напрямку. Існування "неспостережуваного Всесвіту" за межами "світлового конуса" взагалі перебуває під негласною забороною.

Але якщо європейська наука розглядає Всесвіт, вік якого становить 13,8 мільярдів років, як односпрямований час, то індійська космологія розуміє космос як щось, що існує в циклічному часі протягом 300 трильйонів років.

Традиційно час сприймається як щось необоротне, лінійне, односпрямоване і таке, що рухається з постійною швидкістю. Час не можна ні заощадити, ні зберегти для майбутнього використання, ні замінити.

Постійна Габбла і вік Всесвіту

Одна з основних труднощів, з якою стикається наука у своєму розумінні часу, полягає в тому, що спостереження будь-якої космічної події схильне до "явища сповільнення часу", тобто часу, який потрібен світлу, щоб пройти відстань між горизонтом подій і спостерігачем.

Це робить Час найдовговічнішою загадкою, яка розвивається в міру того, як наука просувається в Часі.

Наразі більшість астрономів відштовхуються від теорії "Великого вибуху" як найпоширенішої і визнаної гіпотези походження Всесвіту.

"Біг бум" припускається як початкова точка простору, матерії і часу. Астрономія "постулюється" даними, які самі по собі змінюються при розрахунку згідно з різними моделями.

Ми маємо справу з варіаціями на тему розв'язання математичних задач, де або Х дорівнює 1, або Х - змінна часу, або простір - симуляція часу тощо. Варіацій на тему дуже багато - найчастіше все зводиться до довільного математичного апарату, яким користуються дослідники.

Постійна Габбла, що "визначає" розмір і вік Всесвіту, сама постійно змінюється. У 1929 році вона становила 805 миль на секунду на мегапарсек.

Це означає, що з кожним мегапарсеком, віддаленим від Землі, спостережувані галактики віддаляються від нас на 805 км на секунду швидше, ніж ті, що розташовані на мегапарсек ближче.

Сьогодні ця "постійна Габбла" переглянута в бік 74 км на секунду на мегапарсек.

Іншими словами, ми маємо справу з науковою зарозумілістю - довільним вибором значення, яке при цьому оголошується "науковою точністю".

Це з області припущень, що за наявності 87 мільярдів зірок в одній тільки галактиці Чумацький Шлях і близько двох трильйонів галактик Земля є єдиним космічним тілом у Часі та просторі, де мешкає "розумне" життя.

Причому наука фіксує "минуле" в 13,8 мільярдів років, хоча "майбутнє" в її нинішньому розумінні нескінченне!

Хоча потрібно визнати очевидне: ми не володіємо достатніми математичними знаннями для скільки-небудь верифікованого розуміння навколишньої реальності.

Загальна теорія відносності та подорож у часі
Подібно до часто мінливої "постійної Габбла", наука не в змозі об'єднати своє розуміння чотирьох фундаментальних сил природи.

Теорія відносності допускає можливість подорожувати в часі

У той час як "загальна теорія" пов'язує воєдино гравітацію і Всесвіт, "квантова механіка" ніяк не вибереться за межі сильних і слабких ядерних сил.

Але всі разом вони не інтегруються в міфічну "теорію всього". Насправді ми навіть не впевнені, що має існувати така об'єднавча теорія.

Якщо світло можна простежити до його першоджерела, зазирнувши в початкове минуле, а також прослідкувати його рух у майбутнє, то теоретично має бути можливість мандрувати в часі та просторі.

Але в такому разі виникає ще одна дилема: лінійний і односпрямований Час не піддається фізичній "маніпуляції".

Загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна, доводячи існування "чорних дір", "гравітаційних хвиль", а також сповільнення часу під час перетину бар'єру швидкості світла, допускає можливість подорожі в часі. Що природним чином дає поштовх до вивчення "темної" або антиматерії, де час нібито рухається у зворотному напрямі, "чорних дір" з їхніми ймовірнісними "червоточинами" для подорожі в часі, а також "Мультивсесвіту" або паралельних всесвітів.

Але десь - вибірково! - наука бачить "науковий погляд на світ", а десь сприймає альтернативні теорії як наукову фантастику.

Час в індійській метафізиці

"Ніколи не було часу, коли не було ні мене, ні тебе, ні цих Владик людей; і не буде часу в майбутньому, коли всі ми перестанемо бути" - Бхагвад Гіта (Небесна пісня)

 

Циклічний, лінійний і відносний час взаємопов'язані?

У давньоіндійській космології час циклічний, вібрує в широкому діапазоні частот і поділяється на виміри за довжиною хвилі.

Таким чином цікаво переплітається всюдисущість часу, коли минуле, теперішнє і майбутнє співіснують одночасно.

Космос створений з енергії, і матерія теж є формою енергії, як і всі думки та звуки. Матерія має різні вібраційні цикли, які співіснують у просторі, розділеному вимірами Часу, а не простору.

Антропологічний контекст: космічні масштаби різні для Брахми і людей. Брахма живе 100 божественних років, що еквівалентно 311,0415 трильйонам людських років (Вішну-пурана). А це час "життя" протона, згідно з низкою "струнних" теорій.

Але не можна сказати, що прірва між давньоіндійською космологією і сучасною наукою нездоланна.

Наприклад, суперструнна "теорія всього" Мічіо Каку розглядає вібруючі струни як основний будівельний блок Всесвіту і дражливо близько підходить до індійської метафізики.

При цьому не забуваємо про нові відкриття в галузі "квантової заплутаності", які доводять взаємозв'язок двох просторово віддалених частинок, де обмін інформацією відбувається зі швидкістю, що перевищує швидкість світла.

Наукова фантастика поступово стає не такою вже й фантастичною.