Головна История Історія ієрогліфічного письма. Значки існували ще до Стародавнього Єгипту

Хто винайшов ієрогліфи?

Справді, повсякденна свідомість прямо асоціює ієрогліфічне письмо з давньоєгипетською цивілізацією. Але не все так просто. Якщо ми говоримо про форми писемності, то історія знаків і букв кидає виклик ідеї виключної приналежності ієрогліфів єгиптянам, пише Альтернативна наука.

Візьмемо бодай назву: переклад слова "ієрогліф" з давньогрецької дослівно означає "святе накреслення", бо йшлося про глиняні таблички, більше характерні для месопотамських держав, а також про написи в пірамідах та їхні копії в храмових комплексах.

Самі ж єгиптяни, точніше їхні нащадки в Греко-римську епоху, вважали, що ієрогліфи були подарунком бога Осіріса, який до цього навчив людей землеробства і металургії.

Проблема полягає в тому, що ієрогліфічна писемність не співвідноситься з промовою, це літери відтворюють звуки на певний носій, причому носій тонкий, - звідси, до речі, вимога винаходу спершу пергаменту, а потім уже паперу.

Ієрогліфи надмірно символічні й абстрактні, вони більше характерні для нашого часу, а не глибокої давнини в тій інтерпретації, яку нам підносить традиційна академічна історія.

Ось значки на різноманітних ґаджетах, приладових панелях чи в програмних продуктах, - чим це не ієрогліфи? Багатоскладовість і неоднозначність, контекстуальність і семантика моменту - всі ці особливості ієрогліфічного письма потребують додаткового, зовнішнього по відношенню до жителів Стародавнього Єгипту знання.

Крім того, не забуваймо, що системи писемності пов'язані з вербальною мовою, а це означає, що коли виявляються нові погляди на єгипетські писання, вони можуть змінити наше розуміння мови та її витоків, тобто змінити, щонайменше, семантичний простір мови.

Зміну вплетених у повсякденність смислів (символів) навколишнього світу. Це означає, що і мова, і ієрогліфи як письмовий конструкт були вбудовані в систему міфів, що описують фізичну та ментальну (в контексті "історичної пам'яті") реальність. Хочемо ми чи ні, проте не можна ігнорувати міфологію як одне з джерел історичного знання. Інша річ, що наша здатність редукувати отримані дані до опису деяких подій, що відбувалися в минулому, інструментально обмежена.

Хто винайшов ієрогліфи?

Перше питання, яке необхідно з'ясувати: єгиптяни винайшли ієрогліфи чи це було, щонайменше, запозичення? Річ у тім, що офіційна єгиптологія з цієї тематики зупинилася на дивовижному науковому формулюванні: "прийнято вважати".

Немає достовірних даних "первинності" їхнього єгипетського походження. Цілком реалістичним видається твердження, що єгиптяни не створили ієрогліфів із будь-чого, але пристосували деякі ідеї, отримані від стародавніх шумерів, хоча б на тій підставі, що Месопотамію вважають - знову сумнів! - першою міською цивілізацією.

Але якщо ієрогліфи створювалися з клинопису, то був потрібен час на культурний трансфер, лінгвістичну та цивілізаційну адаптацію.

Іншими словами, повноцінне ієрогліфічне письмо могло з'явитися тільки за часів Середнього Царства. Але тоді старе мудре питання: як без писемності та математики будувалися піраміди? Як організовувалося виробництво? Як проводилися інженерні роботи?

І це, дозвольте, без розробленої і недвозначної системи писемності? Одна справа зафіксувати товар, провести облік, здійснити продаж чи обмін, але зовсім інша справа - такі масштабні роботи, як у Долині Царів. Хоча й для здійснення зазначених економічних операцій необхідний виразно високий рівень розвитку писемного мовлення.

Далі, припускають, що клинопис винайшли незадовго до єгипетських ієрогліфів, бо експерименти призвели до виявлення чисел і знаків.

Які експерименти? Хто проводив? З якого дива? Кому це було потрібно?

Ще одне історичне "відкриття": мова повільно розвинулася, і люди навчилися спілкуватися за допомогою символів. А навіщо їм було потрібно? Писемність - це фіксація, що передбачає організовану, ієрархічно вибудувану економічну діяльність і більш ніж символічну владу.

Для натурального господарства або обміну горщика вина на горщик зерна володіння писемністю, тим паче вкрай складною писемністю, не обов'язкове. Це, по-перше.

По-друге, клинопис, навіть якщо він первинний, простіший для навчання і відтворення. Навіщо тоді створювати складнішу символічну систему? Не кажучи про те, що і месопотамський, і єгипетський зразки письма (припустимо навіть незалежне один від одного походження) виникли буквально з повітря. А якщо йдеться про певний взаємозв'язок, то на якому рівні? Включаючи й культурологічний аспект?

Чи здатні мисливці винайти ієрогліфи?

Ще одна гіпотеза полягає в тому, що ієрогліфи могли виникнути з наскельних написів, що були створені доісторичними спільнотами мисливців, які жили неподалік від Нілу.

Оскільки ці спільноти обмінювалися одна з одною копіями малюнків (а навіщо їм це треба?), такий обмін якось вплинув на стародавніх єгиптян, і вони придумали складне письмо.

Деякі з копій скельного мистецтва знайдені на посудинах ранніх єгипетських культур, однак це не означає створення умов для появи писемності. Подібні явища проявляються скрізь, де виникають перші ознаки осілості.

наскальные рисунки alter science

Ба більше, стосовно Єгипту йдеться про "плавильний котел" різних племінних спільнот і родових об'єднань. Так, взаємодія між ними була, з огляду на екстремальний характер пустельного клімату та відсутність економічних навичок у принципі. Але це ще означає відсутність єдиного, тим паче розвиненого мовного середовища, без наявності якого природне виникнення писемності більш ніж фантастичне.

Чи є ієрогліфи базовою системою писемності?

Ми схильні вважати, що ієрогліфи були найпомітнішою письмовою мовою епохи Стародавнього Царства. Навіть офіційні дослідження вказують на те, що існувало принаймні дві основні мови: стародавня демотична єгипетська та ієрогліфічне письмо, ідентифікувати фізичного носія якого ми, за великим рахунком, не зможемо.

Неможливо дізнатися, яка з цих мовних систем посідала домінуюче становище, а яка виступала культурним фоном. Особливість проблеми полягає також у тому, що давньогрецька та елліністична культури (на відміну від римської) були далеко не космополітичними.

Націоналізм еллінів визначав і рівень громадянських прав, і ступінь доступності письмових джерел ("бібліотек" і "академій"). Після входження Єгипту до складу "грецького світу" більшість папірусів було знищено, - йдеться про документи, які, скажімо так, перебували в публічному доступі.

Грецька адміністрація (як і колоністи) проводили політику, яку ми б зараз назвали "апертеїдом", що включала в себе і переведення країни грецькою мовою - письмовою та усною. Тож ця обставина додатково ускладнює пошук істини.

Ще низка питань

Ізраїльський єгиптолог Орлі Голдвассер з університету Єрусалима висунула оригінальну теорію походження першого у світі алфавіту.

Вона побувала в Серабіт-ель-Хадім, Єгипет, де були виявлені гравюри з прикладами найдавнішого буквеного письма. Там же вона виявила "безладне" письмо на гравюрах, яке було заборонено і, ймовірно, не використовувалося самими єгиптянами. Написи були розташовані в безпосередній близькості від бірюзових рудників місцевого храму.

эль-Хадим alter science

Голдвассер вважає, що перший алфавіт винайшли гірники-ханааніти, які не вміли ні читати, ні писати. Алфавіт ніби "виріс" із зображень та ієрогліфічних символів, які не розуміли робітники.

Питання, щоправда, залишається: для яких потреб це було необхідно гірникам? Голдвассер виходить із вимог вибудовування нових комунікацій між людьми, але, погодьтеся, занадто натягнуто, якщо брати за основу соціально-економічні реалії того часу.

Природно, що припущення Голдвассер викликало серйозні заперечення, хоча історики та лінгвісти погодилися в одному: всі сучасні алфавіти виникають з однієї прамови. Як пояснює Голдвассер, наприклад, велика літера "А" була перевернутою бичачою головою, що спочивала на рогах. Але літери з'явилися пізніше і клинопису, і самих ієрогліфів! Тоді про яку "прамову" йдеться?

Елітність ієрогліфів

Ієрогліфи були складними і тому використовувалися тільки як декоративний елемент у пам'ятках, - йдеться про звернення до богів, а також як "передавач" конфіденційної інформації для представників знаті.

Широкомасштабного застосування ієрогліфічного письма не було. Уже в період Нового царства з'явилися "майже що" літери, але із занепадом давньоєгипетської культури потреба в якійсь фіксації елементарних знань майже зникла.

Усе, що ми знаємо про пізній, та й багато в чому й Середній Єгипет, - це або месопотамські джерела, або джерела з інших культур, а пізніше - фінікіянів, греків та римлян, де міф уже не відокремлювався від реальності, а казкар Геродот переміг істину.

Спочатку зникло ієрогліфічне письмо, а потім і клинопис. Носіїв первинної мови насправді вже не було до перших європейських хронік про Єгипет.