Головна Новости Альтернативні теорії та концепції. Що таке науковість?

Шкільна докса, наукова догма і влада наукової спільноти

Дискусія між віруючими вченими та атеїстами триває і нині. Досить згадати бунт європейських біологів, які виступили з жорсткою критикою академічної системи у 2019-2020 роках. Як результат, половину вчених було звільнено, інші перейшли в другорядні наукові проєкти. Словом, справу акуратно зам'яли, але проблема адекватності наукового знання нікуди не поділася.

Але ми зараз не про віру. Тут, як то кажуть, справа кожного. Людина персонально для себе вирішує, до якого бога звертатися, яких обрядів дотримуватися. Проблема в самій науці і в бюрократичному форматі виробництва академічного знання, закріпленого в системі наукових співтовариств, національних і міжнародних академій, а також у навчальних конторах шкільної моделі.

Почнемо по порядку. Школа-ВНЗ-лабораторії, програми, інститути. Ми хочемо, щоб наші діти здобули знання, склали іспити, здобули чудодійну корочку і знайшли нормальну, добре оплачувану роботу. Природно, ми їм допомагаємо. Благо, інтернет у цьому відношенні виконує колосальну технологічну роботу, зокрема в галузі педагогіки.

Але є питання. За останні 20 років темпи зростання наших знань у галузі математики, фізики, астрономії, біології були на стільки переконливими, що піддали серйозній академічній ревізії навіть ті сфери, які вважали найбільш догматичними: дарвінізм, походження та еволюція всесвіту, мікрофізика і квантова механіка.

Обсяг фактологічних даних, накопичених за цей час, перевищує масиви, які склалися за попередні 5000 років. Цей масив опрацьований, вивчений і, природно, породжує альтернативні теорії та концепції.

Альтернативні, тому що не узгоджуються з усталеними академічними поясненнями або безпосередньо суперечать парадигмам, оформленим, зокрема, стандартним, офіційним шляхом. Той самий бунт антидарвіністів виник не на порожньому місці: є теорія конструктрів, загальна теорія відносності в еволюціоністиці, розширений еволюційний синтез і багато іншого. Не кажучи вже про природу нуклеїнових кислот і гени, про які дядечко Чарльз не мав жодного поняття.

Так от, питання в тому, що альтернативні теорії не вивчають ні в шкільній програмі, ні в університеті, де вони проходять мимохідь, критичним тлом як "ненаукові". Утім, що таке "науковість", які її критерії, визначає не стільки наукова спільнота, скільки бюрократи, які засідають у різного роду академічних установах.

А як наслідок, наука загалом залишається консервативною, схоластичною; вона працює в координатах усталеної докси, хоча й потребує діалогу між старими і новими підходами. Андрій Жуков, який розробляє альтернативну історію Мезоамерики, справедливо зауважує: має піти ціле покоління вчених, щоб змінилися хоча б підходи до вивчення вже "відкритих" відкриттів.

Що ж стосується ВНЗ, то вони працюють за стандартами середньовічних університетів, що склалися в 13-16 століттях. Докса, схоластика, академічне знання, натаскування на класифікаціях і вірності батькам. У науці теоретичний патерналізм окреслює кордони сакрального.

Будь-яка наукова робота має задовольняти трьом критеріям:

  • вписуватися у встановлені заздалегідь напрямки, відповідати доктрині або парадигмі;
  • мати у своєму розпорядженні значний обсяг посилальної маси на визнані імена, інакше роботу не визнають;
  • містити відкриття в рамках встановленої доктрини.
  • Природно, що якщо відкриття або фактичний матеріал суперечать прийнятому концептуальному підходу, то всю теорію визнають неверифікованою, ненауковою і "маячнею". Інакше кажучи, вчений втрачає право називатися вченим.

Однак академічна спільнота продовжує працювати за середньовічними лекалами. По суті, ми маємо справу зі святою інквізицією, яка монополізує право на наукову істину.

 

Звісно, ніяких вогнищ і тортур. Але ось ігнорування наукового середовища, маргіналізація і навіть відсутність публікацій, відкриття своєї школи і вигнання з середовища вчених - цілком реальні. Прикладів тому безліч, а поняття справедливості в академічних колах настільки туманне, що дозволяє говорити про легітимність когнітивного насильства з боку офіційної бюрократії академій наук.

Французька філософиня Юлія Крістева кілька десятиліть тому запропонувала модель полілогу, що дозволяє вибудовувати "горизонтальні" дискусії між різними соціальними групами. Тим самим вбивати в собі раба у вигляді владних ієрархій, які чітко вказують, що можна думати, а що - ні.

Однак в умовах домінування академій різного територіального рівня, полілог між школами і групами вчених явно неможливий. Зліт античної філософії якраз стався саме тому, що ні в Стародавній Греції, ні в Стародавньому Римі до певного моменту не було жодних академій.

Вільнодумство, як і філософію, вбив Платон. Зі своїм поворотом у бік монотеїзму та академізму.

Але після того, як вони усталилися і стали визначальними в процесі формування вертикально-ієрархічних структур на місці зруйнованого Олександром Македонським полісного світу, античність стрімко покотилася до свого занепаду. Народилася догма, а разом із нею знищено право на вільний пошук істини.